Ecce Draconia!
Witamy

w Księstwie Draconii.

na dworze Gotarda.

w plemieniu Wurmiz.

Incipiunt trahere usque ad adventum tuum...

Pieszy Patrol Pogranicza

Przybył posłaniec powtarzając: Pan pragnie patrol prowincji przeprowadzić. Poruszeni państwową powinnością przybyli: pancerny, para paździochów pod przywództwem pojedynczego Pana. Pozabierawszy […]

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0