Kalendarium podsumowuje najważniejsze daty w historii Draconii i czasach poprzedzających jej powstanie. Dokładamy starań, by informacje tu zawarte rzetelnymi były, ale pomimo to historia czasem z mitem się tu miesza i na równych prawach występuje. Takoż i daty podane przy poszczególnych wydarzeniach nie zawsze udało się przypomnieć dokładnie.

 • 1992 – w głowach założycieli, którzy mieli to szczęście by się zgoła przypadkowo w jednym miejscu i czasie spotkać, rodzi się idea Smoczej Kompanii.
 • 1992.06 – idea zostaje wcieloną w czyn: Smocza Kompania pierwszy raz w ziemiach dzisiejszej Draconii się pojawia stając obozem gdzieś nad rzeką Bug.
 • 1992.07 – pierwsze udokumentowane pojawienie się założycieli Smoczej Kompanii w „rycerskim świecie”. Postanowiwszy w nowych krainach się rozeznać przybywają oni na ziemię Dobrzyńską, na dwór Kasztelana Golubskiego, któren ówcześnie za ojca i opiekuna całego rycerstwa uznawanym był. Tam też poznają dowódcę przesławnego Bractwa Miecza i Kuszy.
 • 1992/93 – Zimą na przełomie tych lat związkiem dziewiątki założycieli oficjalnie powstaje Smocza Kompania, przyjmując za swój znak w czarnym polu umieszczonego czerwonego smoka trzymającego ogon w pysku.
 • 1993.05 – Smocza Kompania, nad którą dowództwo formalnie przyjął Kodrak de Douwen przybywa ponownie w mury zamku Golubskiego aby po sławę rycerską sięgnąć. Spotkaliśmy tam Konińską Drużynę Pieszą, z którą długi czas losy nasze splatały się później. Tam też poznaliśmy Kasztelana Gniewskiego Jarosława, co było bodaj najważniejszym punktem zwrotnym w historii Kompanii. Ów na zamek swój nas zaprosił, z którego to zaproszenia skorzystaliśmy na wiele lat wiążąc z nim nasze życie.
 • 1993/97 – w latach tych Kompania przeżywa rozkwit odwiedzając nieomal każdy zamek czy gród, który tylko rycerstwo do siebie zapraszać był skłonny. Dość wspomnieć miejsca takie jak Szczytno, Bolków, Chojnik, Gdańsk, Malbork i wiele, wiele innych. Ale domem naszym przez te lata nieodmiennie pozostaje zamek Gniew, a Kompania pozostaje w czasie onym w wiernej służbie jego kasztelana. Wiele wspaniałych wspomnień wiąże się dla nas z tym miejscem, choć niewielu pośród nas zostało którzy je pamiętają.
 • 1993 – z naszym udziałem na zamku w Gniewie zawiązuje się organizacja później znana jako Kapituła Bractw Rycerskich. Odtąd przez wiele lat Kompania aktywnie uczestniczy w jej działaniach.
 • 1997 – do Smoczej Kompanii przystępuje młody Wiciądz Wszebor, przyszły Książę Draconii.
 • 1997 – Smocza Kompania odrzuca błędy demokracji wybierając na swego Hegemona pana Daerisa d’Ostear.
 • 1997 – w wyniku knowań podstępnych rajców miejskich kasztelan zamku Gniewskiego Jarosław wraz z dworem swym i wojskiem zostaje zeń wygnany. Tak i my wierni Jarosławowi zamek ów opuszczamy.
 • 1997 – tuż przed upadkiem zamku w Gniewie odbywa się tam spotkanie jesienne Kapituły Bractw Rycerskich, na którym to zawiązało się Bractwo Sześci (obok Smoczej Kompanii w jego skład weszły: Bractwo Rycerskie Ziemi Lubuskiej, Trzeci Regiment Najemnej Piechoty Szkockiej, Clan MacCaoran, Starigrodzkie Bractwo Rycerskie i Wolna Najemna Kompania Poznań). Bractwo powstało, aby dla reformy i rozwoju Kapituły silne stronnictwo w owej stworzyć.
 • 1998 – na początku roku Kompania przechodzi kolejną reformę ustroju w kierunku systemu feudalnego. Oznaczało to dla nas smutek rozstania z wieloma dawnymi kompanami, jednak umożliwiło stworzenie solidnej podstawy dalszego rozwoju.
 • 1998.07 – pierwszy raz trafiamy na turniej w Kożuchowie, który odtąd stanie się dla nas wzorem do naśladowania i ulubionym miejscem wyjazdów. Kiełkować tu też poczyna idea założenia Ksiestwa.
 • 1999.07 – drugi turniej w Kożuchowie, na którym dane nam było się pojawić. Nająwszy się pod sztandar Jarla Hoggarda Dręczyciela bieżemy udział w zwycięskiej bitwie Wojny Lwów toczonej przez owego z Edgarem de Raven. Idea wzięcia pod opiekę własnej ziemi i wejścia w świat wojny i polityki jako gracze a nie tylko najemnicy coraz bardziej nam się podoba. Na tym turnieju pierwszy raz zetknęliśmy się też z organizacją SCA, która swych emisariuszy do rodzących się u nas protopaństw wysłała.
 • 1999.09 – Kompania organizuje pierwszy turniej w Iłżfurcie spraszając nań przyjaciół ze wszystkich krain przyległych i dalszych a w czasie licznych przygód i wędrówek przez lata zapoznanych.
 • 1999.11 – Hegemon Daeris d’Ostear przedstawia kompanom plan osiedlenia Kompanii i założenia przez ową własnego Księstwa. By tego dokonać ustępuje z funkcji wodza a władzę składa w ręce wybranego prze Kompanię Księcia: Wiciądza Wszebora. Od tej daty zaczyna się Księstwo Draconii!
 • 1999.12 – na spotkaniu w Kożuchowie zawiązany zostaje Traktat o Granicach, który organizuje zasady polityki i wojny pomiędzy państwami-sygnatariuszami. Przystępują doń: Marchia Landsbergii, Karpatia, Palatynat Krakowski i Księstwo Draconii.
 • 2000.01 – ogłoszony zostaje nowy znak: Smoczyca Draconii, który poddanym Wszebora zastępuje dawny sztandar Smoczej Kompanii.
 • 2000.01 – z inicjatywy Książęcego Kronikarza wychodzi pierwszy numer Gazetki Feudalnej, naszego periodyku towarzyszącego odtąd Dracończykom i dostarczającego im, a wkrótce także i czytelnikom spoza Draconii, wciąż nowych materiałów i wiedzy zarówno z zakresu naszych zainteresowań, jak i bieżących spraw Księstwa.
 • 2000.02 – pierwsza uczta Dracońska sprawiona wedle obyczaju opisanego przez Księcia, rodzi się tradycja Stołu Draconii , a uczty odtąd stanowić będą nasz znak rozpoznawczy.
 • 2000.05 – około tego czasu po raz pierwszy do Księstwa Draconii docierają posłowie od Thorolfa Białego Kruka, ówczesnego Jarla Winlandu. Jednak nasze wzajemne stosunki rozwijały się z początku wielce niemrawo.
 • 2000.07 – drugi turniej w Iłżfurcie, który zapamiętamy raczej źle, bowiem deszcz potworny przez dwa dni turniejowe nieprzerwanie padając zniweczył wszelkie nasze plany. Nasi goście na szczęście wykazali takt powtarzając nam mimo wszystko, że bawili się znakomicie. Niemniej wydarzenia te dogłębnie poruszyły poddanych Księcia i w efekcie stały się iskrą zapalną dalszych smutnych wydarzeń…
 • 2001.05 – trzeci turniej w Iłżfurcie. Turniej ten udanym był wielce. Nam samym, w szczególności zaś Księciu, dał jednak wiele do myślenia ukazując rysy na obrazie politycznym i ideologicznym Księstwa.
 • 2001.06 – wydarzenia tego i następujących po nim miesięcy dziś Wielką Schizmą zwiemy. Wtedy to bowiem Książę ogłosił decyzję o podziale Księstwa na dzielnice. Podzieliwszy kraj na cztery części zostawił sobie dzielnicę senioralną, zaś trzem wielmożom i swoim urzędnikom nadał na własność ziemie, które dotąd prawem lennym jedynie zajmowali. Uczynił to w nadziei pogodzenia istniejących w Księstwie frakcji poróżnionych poglądami na przyszłość Księstwa i jego dalszą drogę rozwoju. Spodziewał się, że wielmoża jego z radością powitają możliwość samostanowienia, a dzięki owemu chętniej współpracować będą każdy na własnych zasadach i prawach. Czas pokazał, że ocena ta nie była słuszną. Od tej daty oznacza się powstanie dzisiejszego Księstwa Draconii Czarnej, które uformowało się pod wodzą Księcia z dzielnicy senioralnej i ziem Kanclerza Dejrisa, który na powrót Księciu hołd złożył. Pozostali wielmoża zawiązali sojusz, z którego Draconia Południowa, zwana Białą powstała. Rozpoczął się ędzy Draconiami okres, który jeno zimnej wojny mianem nazwać można.
 • 2001.08 – nasza pierwsza wizyta w Gliśnie, miejscu, w którym poddani Wszebora zakochali się od pierwszego wejrzenia i gdzie wśród młodych, świerzo uzyskanych poddanych Księcia budował się zrąb tożsamości kulturowej Draconii Czarnej.
 • 2001.11 – w tej dacie w domu Michała i Joanny z Brochowa druga uczta Drakońskiego Stołu się odbyła, która to do tradycji wystawności uczt naszych wniosła obowiązek co najmniej siedmiu zmian potraw.
 • 2002.03 – Książę Wszebor prowadzi swą drużynę ku wsparciu Świtowoja władcy Elderlandu i Sojuszu Elderlandzkiego przeciwko Jarlowi Winlandu Sigurdowi Porywczemu, któren zamierzał zdobyć Świtogród. Atak zostaje odparty, Sigurdowym wojskom zadano klęskę. Bitwa ta wejdzie zaś na stałe do historii Księstwa Draconii Czarnej jako nasze pierwsze zbrojne wystąpienie wśród ludów zamieszkujących krainę Midgardem dziś zwaną, a wtedy pod mianem Winlandu.
 • 2002.03 – Księstwo Draconii ogłasza oficjalnie swe granice na mapach Midgardu. Jednocześnie Księstwo znika z map Traktatu o Granicach zachowując w nim status grupy stowarzyszonej.
 • 2002.12 – Najemna Smocza Kompania, nasi bracia z Draconii Białej, ponownie staje ramię w ramię w boju z Dracończykami Czarnymi. Choć niezbyt pomyślny był wynik naszej wspólnej walki to jednak dowiodła ona jak silni potrafimy być w zgodzie stając. Draconia Biała z czasem do tradycji najstarszych Smoczej Kompanii wróciła ziemie swe porzuciwszy, z naszych dawnych braci i sióstr z tego czasu niewielu już i tam i u nas pozostało, lecz przyjaźń Draconii ze Smoczą Kompanią trwa nadal!
 • 2003.05 – Upadek Winlandu, który zarazą potworną zniszczonym został. Lud krain Winlandzkich uległ rozproszeniu zaś wodzowie jego każdy jeno z garstką popleczników w świat poszli. Wieści ostatnie jakie od nich dotarły do szczęśliwego Księstwa Draconii strasznymi były. W trosce o swych poddanych Książę Wszebor decyduje o zawieszeniu kontaktów z krainami Midgardu aby zarazy i do swego domu nie przyciągnąć, zaś drużynę swą wyprowadza w obce ziemie.
 • 2003.05 – Dracończycy ponownie na Zjazd w Iłżfurcie przybywają gdzie już ich od dawna ani nie widziano ani się ich nikt nie spodziewał. Po upadku Winlandu w gościnne progi naszych przyjaciół przybywamy.
 • 2003.06-07 – Przetarłszy rok wcześniej szlaki samotnie, Książę Draconii prowadzi swych poddanych na wyprawę z jarlem Kakajem do Skandynawii. W ten sposób Książęca Drużyna staje się częścią większej jeszcze, nazwanej wkrótce: Kakaja Druzhina. Odwiedzamy Foteviken w Szwecji i Bore w Norwegii po raz pierwszy ruszając poza granice Polski.
 • 2003.08 – nasza pierwsza wizyta w Ukranenland – wraz z wyjazdem do Skandynawii te dwa wydarzenia rozpoczęły kolejny rozdział w naszej historii rozbudzając zainteresowanie imprezami poza granicami kraju.
 • 2004 – posłowie wieści przynoszą, że w Midgardzie znów życie rozkwitać poczyna. W miarę wieści owych napływania Książę poczyna przemyśliwać o powrocie w dawne nasze dziedziny. Decyzję wreszcie podjąwszy znajduje Midgard kwitnącym, lecz ziemie swe zajęte przez obce plemiona. Wobec takiego rozwoju wypadków Draconia w Midgardzie postanawia powrócić do swych korzeni stając się grupą najemnego wojska, która odtąd w wielu Midgardzkich bojach udział weźmie.
 • 2005 – Książę rozpoczyna projekt XIII-wieczny, do którego jako Gotard ze Służewa, rycerz Mazowiecki, zaprasza pozostałych Dracończyków. Od tego momentu rodzi się obok Draconii nowy organizm – Poczet Rycerza Gotarda.
 • 2005.07.09 – rytualna Intronizacji Księcia Draconii połączona z ucztą ku jego czci i pomyślności Księstwa.
 • 2006.04 – Draconia nawiązuje współpracę z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.
 • 2006.09.19 – Draconia świętuje pierwszą rocznicę Intronizacji Wszebora. Uczta z tej okazji wydana jak zwykle obfitą była w pożywienie i napitki, lecz zapisała się w pamięci naszej przede wszystkim jako pierwsza o tak bogatej części artystycznej.
 • 2006.11.14 – ogłoszone zostają nowe prawa O ubiorach dla stanów – kolejny krok zbliżający nas do historycznych pierwowzorów kulturowych Księstwa.
 • 2009.06.14 – Książę Wszebor dokonuje reformy ustrojowej Księstwa Draconii poprzez zniesienie stanu półwolnego, likwidację urzędów dworskich, nowe uformowanie swych wojsk i wiele innych zmian.
 • 2010.08.07 – na Wiecu Wolnych Książę Wszebor ogłasza nowe prawa zebrane w Codex Wszebora, a na opuszczony od dawna najzaszczytniejszy urząd Wojewody powołuje Ciecha z Sochaczewa, wychowanka poprzedniego Wojewody Michała z Brochowa.
 • 2013.08.16-18 – nowy projekt stworzony pod światłym przewodnictwem naszego Księcia, a w tym wypadku wodza Ingo, ujrzał wreszcie światło dzienne! „Przeworaki”, czyli Germanie z II w. n. e. po raz pierwszy prezentują się na Dymarkach Świętokrzyskich.