• Ramy czasowe: X-XIw.
  • Lokalizacja geograficzna: tereny Zachodniej Słowiańszczyzny

Księstwo to nasz najstarszy projekt i ten uznawany za podstawowy. Dwór Księcia Wszebora i jego dziedzina nawiązuje do organizmów protopaństwowych, jakie powstawały w X-XIw. na terenach dzisiejszej Polski oraz terenach graniczących z nią. Państwo Bolesława Chrobrego dostarcza nam najwięcej inspiracji, zaś na dworze naszego Księcia, tak jak i na dworze Bolesława, mieszają się wpływy lokalne, skandynawskie i ruskie.