Ecce Draconia!
Witamy

w Księstwie Draconii.

na dworze Gotarda.

w plemieniu Wurmiz.

Incipiunt trahere usque ad adventum tuum...

1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0