W ramach organizacji Księstwo Draconii prowadzimy kilka odrębnych ze względu na odtwarzane czasy i miejsca projektów. Poniżej znajdziesz informacje na ich temat.

(X-XIw. Zachodnia Słowiańszczyzna)


Poczet Gotarda ze Służewa

(2 poł. XIII-go wieku, Mazowsze)


Wurmiz

(IIw. n. e., Mazowsze, kultura przeworska)


Projekty poboczne i te w przygotowaniu:

Dwór Bolesława Chrobrego

(967 – 1025, Polonia – jak na razie jednorazowo…)


Poczet pana Namięty z Ł.

(2 poł. XIV-go wieku, Ziemia Dobrzyńska – w przygotowaniu…)