Księstwo Draconii jest organizacją stworzoną przez ludzi zafascynowanych historią i kulturą Średniowiecza, zajmujących się tzw. „odtwarzaniem żywej historii”. W praktyce wykonując ubiory, przedmioty codziennego użytku, uzbrojenie i wszelkie inne elementy kultury materialnej próbujemy poznać życie ludzi interesujących nas czasów i miejsc, doświadczając go niejako na własnej skórze. Niemniej odtwórstwo nasze nie kończy się jedynie na sferze materialnej. Księstwo nasze zorganizowaliśmy jako mikrospołeczność o zasadach działania opartych na systemie feudalnym wychodząc z założenia, że odrobina zapożyczonego z gier fabularnych „wczucia się” w zabawę doda owej kolorytu.

Korzeniami swymi organizacja nasza sięga 1992 roku i Smoczej Kompanii. Sama Draconia powołana zostało do życia w listopadzie 1999 roku właśnie w i przez Kompanię. Od czerwca roku 2001 Draconia działa jako samodzielny organizm. Zainteresowanych szczegółową historią powstania i dalszych przekształceń zapraszamy do lektury Kalendarium historii Księstwa.

Draconia to przede wszystkim projekt wczesnośredniowieczny Księstwo Draconii (X-XIw., Zachodnia Słowiańszczyzna), lecz poza nim realizujemy również inne: Poczet rycerza Gotarda (XIII-ty wiek na Mazowszu) i Wurmiz (IIw. n. e., Wandalowie na Mazowszu). A to nie jest nasze ostatnie słowo. Po więcej informacji zapraszamy do działu Projekty.